Privacy Policy

Home » Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk en deze privacy policy beschrijft welke informatie door ons ontvangen wordt en welke informatie wij gebruiken. Wij respecteren de persoonlijke levenssfeer van alle gebruikers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

De wet bescherming persoonsgegevens geeft aan dat uw gegevens voor vooraf bekend gemaakte doeleinden gebruikt mogen worden. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend ingezet voor de volgende doeleinden:

  • Voor overeenkomsten die worden aangegaan tussen u en ons;
  • Om u te kunnen informeren over relevante diensten en producten;
  • Om onze dienstverlening te optimaliseren en het verbeteren van onze producten;
  • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude.

Alle informatie die door ons wordt verzameld wordt bewaard in een beveiligde omgeving.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om statistieken bij te houden en te bekijken. Op deze manier kunnen wij de website gebruiksvriendelijker maken. Het verschaft ons informatie over het websiteverkeer en de communicatie-effectiviteit.

Hiervoor worden zogenaamde cookies gedownload. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies worden vaak geassocieerd met reclame of spam maar ze dienen ervoor om internetgebruik te vergemakkelijken. Cookies worden in de browser geplaatst zodat u bij een volgend bezoek aan de website niet meer zo veel handelingen hoeft te verrichten. De website onthoudt uw vorige bezoek. Het is echter goed om uw pc regelmatig te verschonen van deze cookies wanneer traagheid in het internetverkeer ontstaat.

Voor meer informatie over: cookies.

Google gebruikt cookies als externe partij om advertenties te tonen op deze website. Google gebruikt DART cookies om deze advertenties op  jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen. U kunt uzelf uitschrijven voor het gebruik van deze relevante DART cookies door naar de volgende site te gaan: http://www.google.com/privacy_ads.html

Deze website heeft geen toegang of controle over deze cookies die eventueel geplaatst kunnen worden door deze externe partijen.

Indien wij uw persoonsgegevens inzetten om u te interesseren voor onze producten of diensten, kunt u hier (kosteloos) bezwaar tegen aantekenen. Heeft u bezwaar, dan zullen wij dit proces onmiddellijk beëindigen.

Indien u nog vragen mocht hebben over deze Privacy Policy, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente versie.

Disclaimer: Wij zijn als eigenaar gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.