“Een paard brengt een mens in contact met zichzelf door de spiegel naar binnen te keren. Je wordt bewust van je eigen gevoel en intenties.”

Paardencoaching is het coachen van mensen met behulp van een paard. Paarden spiegelen het gedrag en de innerlijke toestand van degene die met hem of haar in contact wordt gebracht. Het paard en ikzelf als coach zijn een team. De deelnemer wordt verzocht in een afgezet deel van de bak op zijn of haar eigen manier en tempo contact te maken met het paard. Het paard ‘leest’ de deelnemer en reageert daarop met bepaald gedrag. De coach is de begeleider en vertaler.

Niveau’s
Paardencoaching kent drie niveau’s:

  • de coach benoemt hoe het paard op het gedrag van de deelnemer reageert of andersom hoe de deelnemer op het gedrag van het paard reageert (gedragsniveau);
  • de coach leest datgene wat het paard spiegelt over de innerlijke toestand (bewust en onbewust)van de deelnemer. De coach stelt vragen aan de deelnemer om te kunnen vertalen wat er mogelijk bij de deelnemer innerlijk speelt en door het paard gespiegeld wordt;
  • het paard representeert iets of iemand uit het systeem (familie, werkorganisatie, vriendenkring) van de deelnemer. Het kan zo zijn dat het paard vervangen wordt door een of meer menselijke deelnemers (representanten) om meer informatie te krijgen over het systeem. Dit wordt een opstelling genoemd. Doel van de opstelling is om mogelijke systemische dynamieken aan het licht te brengen.


Ervaring met paarden is voor deze vorm van coaching absoluut niet noodzakelijk. Je gaat het paard niet berijden, er wordt vanaf de grond gewerkt met één of meerdere paarden.

Waar?
De sessies vinden plaats in Uddel (GLD). Andere locaties zijn zeker ook bespreekbaar.