Een paard is een kuddedier en leeft altijd in het ‘hier en nu’. In de kudde zijn paarden onderdeel van een geheel en screenen continu de omgeving. Voor een paard is het van belang om te reageren op hetgeen zich nu afspeelt; moet hij vluchten, kan hij rusten, kan hij met de nieuweling contact maken. Een paard ziet en voelt onmiddellijk wat hij aan de ander heeft.

Spiegel
Is het veilig genoeg voor het paard om contact te maken, dan spiegelt het paard datgene wat hij waarneemt in de binnen- en buitenwereld van de persoon. Zijn bijvoorbeeld gedrag en gevoel van de persoon congruent of doet iemand zich anders voor dan hij zich daadwerkelijk voelt. Een paard voelt het feilloos aan. Paarden merken wat je echt voelt, wie je echt bent, ook als je je daar zelf niet van bewust bent.

De essentie
Door de sensitiviteit van het paard, pakt hij intuïtief signalen op die elk persoon afgeeft. Het paard spiegelt door (subtiele) lichaamstaal wat hij waarneemt door er direct, puur en eerlijk op te reageren. Het inzicht op je coachvraag dat het paard je hiermee kan geven is effectief, confronterend en oplossingsgericht. Door deze aanpak kom je heel snel tot de essentie van de vraag.