We starten met een kennismakingsgesprek, waarin we kijken of er een wederzijdse klik is. Daarnaast zal ik uitleg geven over mijn werkwijze en spreken we uitgebreid over de aanleiding van je komst, zodat voor ons beiden duidelijk is waar we in het eventuele coachtraject aan gaan werken.

Coachingsvormen
Ik gebruik verschillende vormen van coaching, door middel van een gesprek en het inzetten van interventies. Het gesprek kan binnen in de coachruimte plaatsvinden of buiten in het bos tijdens een wandeling of met behulp van het paard. Tijdens een coachtraject kunnen de verschillende vormen door elkaar gebruikt worden. Ook kan er voor één coachvorm gekozen worden.

De interventies die ik in kan zetten variëren van een ontspanningsoefening, geleide visualisatie (een voorstelling maken van je gedachten), lichaamsgericht werk, werken met de innerlijke behoefte en andere interventies die nodig zijn om jou te begeleiden bij je coachvraag.

Eigen kracht
De coachingsvorm en de interventies worden ingezet met als doel om de vraag die je hebt vanuit jezelf beantwoord te krijgen. Ik ben er van overtuigd dat ieder mens zelf het beste weet wat hij kan, wat hij wil, wat hij nodig heeft, wat hij beslist. En soms is het fijn als er iemand voor jou is, die je net even via een andere weg of een duwtje in je rug nieuw inzicht geeft. 

Aantal gesprekken
Het aantal gesprekken is afhankelijk van je coachvraag, het doel dat je hebt en afgestemd op wat je nodig hebt. Gemiddeld zijn zo’n zes gesprekken nodig om je vraag te beantwoorden en je doel te bereiken. Soms zijn één of twee gesprekken voldoende om een gerichte vraag te onderzoeken. In overleg stellen we het aantal gesprekken vast. En mocht je na verloop van tijd een voortgangsgesprek willen, dan behoort dat tot de mogelijkheden.